Mācīt kritisko domāšanu skolas vecuma jauniešiem
15BALSIS

Elīza Elizabete Bicāne

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

RTU inženierzinātņu vidusskola

Idejas saturs

Skolas laikā jauniešiem ir visatvertākie prāti, lai iegūtu jaunas zināšanas. Tāpēc ir nepieciešams rast jauniešos izpratni par kritisko domāšanu, un spēt to pielietot ikdienā, lai veicinātu domājošākas sabiedrības veidošanos Latvijā. Mūsdienās ērtāk ir nedomāt, tomēr tā nav uz sabiedrības attīstību veicinoša darbība, tāpēc sabiedrībai ir jāpiemīt spējai filtrēt un izmantot mediju saturu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Kopš sākumskolas ieviest mācību iestādēs prasību izglītot jauniešus par kritisko domāšanu. 2) Apmācīt pedagogus par kritiskās domāšanas izmantošanu un iegūto zināšanu nodošanu skolēniem. 3) Nodrošināt skolām pieredzējušus kritiskās domāšanas lektorus, lai veicinātu daudzveidīgāku izglītības saturu jauniešiem.