Ieviest iespēju iegūt profesionālo izglītību plašākās nozarēs arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
154BALSIS

Keitlīna Krastiņa

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils

Ventspils 5. vidusskola

Idejas saturs

Nevienam nav noslēpums,ka cilvēki ar spēcīgiem dzirdes traucējumiem (nedzirdīgie/kurlmēmie) ir savā veidā apdalīti,tiem netiek dota iespēja sevi pilnveidot jebkurā profesionālajā nozarē kurā tie vēlētos,jo daudzas skolas un tehnikumi nepiedāvā reālu iespēju šiem cilvēkiem apgūt profesiju. Katrā Tehnikumā,skolā u.c. būtu jābūt surdotulkam,lai arī šie cilvēki varētu apgūt profesiju ko tie vēlas.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Ik viens vēlas sevi pilnveidot kādā profesijā un ik vienam šī iespēja arī ir dota,bet Jauniešiem ar stipriem dzirdes traucējumiem visbiežāk šīs iespējas nav,jo tehnikumi un citas profesionālās izglītības iestādes izvēlas labāk neuzņemties šādas saistības un grutības. Nedzirdīgi jaunieši visbiežāk ir spiesti dzīvot uz mazajiem pabalstiem vai arī pelnīt sev iztiku ar ļoti smagu un savai dzīvībai bīstamu darbu(kokzāģētavās,rūpnīcās u.c.),jo šajās darba vietās viss ir atkarīgs no tā ,vai tu dzirdi ,kas notiek apkārt. Arī šiem jauniešiem ir sapnis reiz strādāt tādu darbu,kādu tie vēlas,nevis tādu,kādu ir spiesti darīt.Nedzirdīgi jaunieši neatšķirās no mums domāšanas ziņā,viņi arī ir apķērīgi,mācīties griboši un gudri. Valstij būtu šādi jaunieši jāaizstāv,nevis jāpastumj malā,katrā profesionālās izglītības iestādē vajadzētu ieviest surdotulkus un programmas arī nedzirdīgiem jauniešiem.