Pamatskolas un viudsskolas mācību programmu optimizācija akcentējot uzmanību uz materiāla izpratni, nevis mācīšanos no galvas.
20BALSIS

Ricards Sauja

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Babītes novads

Babītes vidusskola

Idejas saturs

Tagad pastāvošā mācību programma pamatskolai un vidusskolai vairāk akcents tiek likts un vielas iemācīšanos no galvas. Tas nozīmē, ka skolās ir tendence dot P.D. izglītojamajiem ar ļoti lielu vielu, kas ir vienkārši jāiemācas no galvas. Diemžēl, rāda, ka vairums izglītojamo lielāko daļu mācību vielas aizmirst jau pēc nedēļas. Bet izpratne atkal paliek atmiņā ilgtermiņā, kas ir daudz svarīgāk.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Vēlos piedāvāt programmu veidot tā, lai izglītojamais mācētu saprast vielu un zinātu, kur atrast vajadzīgo informāciju, lai izpildītu noteiktos uzdevumus. Ir skaidrs, ka 21 gadsimts ir informācijas gadsimts, tapēc piegružot galvu ar lielu liekas informācijas apjomu nav racionāli.