Skolēnu prakses programma - iespēja ZPD vai SMU vietā izvēlēties uzņēmumu vai nozari, kur noteiktu laiku varētu strādāt
39BALSIS

Artūrs Jānis Krūmiņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Teikas vidusskola

Idejas saturs

Mācoties vidusskolā, neizbēgama ir sastapšanās ar ZPD (zinātniski pētnieciskais darbs) vai SMU (skolēnu mācību uzņēmums) izveidi. Bieži šīs aktivitātes nav jēgpilnas, un izraisa skolēnos jautājumus: Kāpēc un kuram tas ir vajadzīgs, un kāda jēga? Vidusskolās ieviešot skolēnu prakses programmu būs iespēja noteiktu laiku praktizēties reālā darba vietā un saprast kā lietas notiek reālajā dzīvē...


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Pilnveidot sistēmu, kurā skolēniem un skolēnu vecākiem būtu lielāka izvēle pār mācību programmu. Dot iespēju skolēniem daudz vairāk iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, privātu uzņēmumu un valsts institūciju darbībā, saistot to ar izglītību. Veidot vidi, kurā pašiem skolēniem būtu iespēja objektīvi novērtēt pedagogus.