Patriotiski mācību materiāli
11BALSIS

Jānis Biķis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Līdz pat mūsdienām daudzās mācību iestādēs tiek izmantoti mācību materāli - mācību grāmatas, uzdevumu krājumi -, kuros izmantotie dzīves piemēri ir novecojuši, nesaistoši un nepatriotiski. Matemātikā jārēķina uzdevumi par rubļiem un kapeikām, fizikas teorija grūti uztverama, jo nesasaucas ar jauniešu aktualitātēm. Ierosinu pārstrādāt mācību materiālus, uzdevumus latviskojot un aktualizējot.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarācijas 1. punktu, pievienojot apakšpunktu šādā redakcijā: 1.1. Atjaunot mācību materiālus, tos latviskojot un padarot mūsdienu Latvijas jauniešiem aktuālus. Piemēram, matemātikā ieviest uzdevumus par Eiro, fizikā - Latvijai nozīmīgu pieminekļu tilpumu aprēķināšanu utml.