Bezmaksas veselības aprūpe izglītojamiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
73BALSIS

Kristiāna Ošupe

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Jūrmala

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Izglītoti un spējīgi jaunieši ir Latvijas nākotne un pamats. Lai studējošie varētu sevi pilnvērtīgi veltīt mācībām un izglītības iegūšanai, nedomājot, kā segt veselības aprūpi, ir nepieciešams izglītojamiem, kuri mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs, nodrošināt bezmaksas veselības aprūpi līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.