Profesijas prakse vidusskolēniem, lai jaunieši jau laicīgi varētu izvēlēties savu nākotnes karjeru.
33BALSIS

Linna Mazika

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils

Ventspils 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Mainoties laikam mainās arī uzskati par izglītību, tāpēc mana ideja ir: dot iespēju vidusskolēniem savu nākotnes profesiju izbaudīt arī praksē. Idejas pamatā ir jauniešu iniciatīva atrast piemērotāko profesiju sev. Risinājums būtu katram Latvijā dzīvojošajam jaunietim dot iespēju apgūt praktiskas iemaņas izvēlētajā profesijā un saprast, vai tā tiešām ir domāta viņam.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Dot jauniešiem zināšanas apgūt ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās, lai veicināt valstu sadarbību un starptautiskos kontaktus. 2. Dot jauniešiem iespēju savas zināšanas, kas apgūtas skolā, pielietot arī praksē.