Obligātās karjeras konsultācijas vidusskolas klašu skolēniem.
33BALSIS

Tīna Karlīne Kivliņa

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Ņemot vērā, ka daudzi vidusskolēni nav izlēmuši par savām nākotnes studiju/darba vēlmēm, vidusskolēniem būtu noderīgas savas skolas sociālā pedagoga individuālās karjeras konsultācijas obligāti vismaz vienu reizi mācību gadā.