Tiesības uz privātumu skolniekiem.
29BALSIS

Aleks Alekardo Hummels

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Natālijas Draudziņas ģimnāzija

Idejas saturs

Panākt , lai informācija par skolēnu , piemēram viņa iegūtie vērtējumi/atzīmes , iemesls kapēc skolnēns nav ieradies skolā ,telefona numurs ,mājas adrese un cita personīga informācija ,kura attiecās uz skolnieku netiktu izpausta citām personām ,uz kurām noteiktā informācija neattiecās ,kamēr skolnieks pats nav piekritis/ atļāvis izpaust šo informāciju.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Ja skolas darbinieki pārtrauks izpaust informāciju par skolēniem ,kas saistīta tikai ar šiem skolēniem un neattiecas uz citiem ,tiks panākts tas ,ka skolēni skolās jutīsies drošāk.jo gan man ,gan kā ir atzinuši arī cilvēki man apkārt ir bijušas situācijas ,kurās kad skolotāji klasesbiedriem ir pateikuši ,to ,kas liek man justies neērti ,vai pat sagādā problēmas. Kā arī ir bijuši gadījumi ,kad publiski izpaustas informācijas dēļ ,konkrētais skolēns ir ticis pakļauts apsmiešanai. Ja tiks pārtraukta publiska informācijas izteikšana par skolēnu iegūtajiem vērtējumiem , iemesliem kāpēc skolēns nav ieradies skolā , ģimenes stāvoklis ,mājas adrese ,telefona numurs , tiks samazināts risks skoēnu apsmiešanai , skolēni skolās jutīsies drošāk , kā arī paši varēs izvērtēt cik daudz par sevi stāstīt citiem mācoties atbildību par to ,ko saka un saglabāt privātumu ,ja tāda ir šī cilvēka vēlme.