Spēļu elementu ieviešana mācību metodikā.
200BALSIS

Rota Lāce

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Mūsdienu mainīgajā realitātē ir pierādījies, ka ierastās mācību metodes skolās vairs nav efektīvas. Skolotāji nespēj noturēt skolēnu interesi tikai ar mācību grāmatām un rakstīšanu pie tāfeles. Modernās tehnoloģijas jau sen ir kļuvušas par jauniešu ikdienu, tāpēc dažādu spēļu, tostarp datorspēļu, pielietošana mācību procesā ir veids, kā skolēniem saistošā veidā nostiprināt stundās gūtās zināšanas.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) ieviest mācību procesā spēļu elementus, kas stiprinātu skolēnu interesi par mācībām un ļautu teorijā apgūtās zināšanas pārbaudīt praksē; 2) apmācīt pedagogus neordināru metožu, spēļu un moderno tehnoloģiju lietošanā mācību procesā; 3) mazināt nevienlīdzību starp meitenēm un zēniem mācību darbā, sevišķi sākumskolas posmā, piedāvājot abiem dzimumiem interesantas un motivējošas mācību metodes.