Latvijas skolu Skolēnu pašpārvalžu darbības loka un rīcības spējas paplašināšana.
41BALSIS

Jēkabs Šalms

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Latvijas skolu pašpārvaldēm mūsdienās skolās nepieciešamas lielākas rīcības iespējas un iesaiste būtiskākos skolu jautājumos, citādāk šobrīd tās lielākoties organizē tikai kultūras pasākumus un ballītes, taču skolēnu pašpārvaldēm būtu arī jāzin par skolas vadības aktualitātēm, attīstības jautājumiem un jāļauj pašpārvaldei paust skolēnu viedokli, lai tas nebūtu tikai pedagogu viedoklis.