Patriotiskā audzināšana - informēt sabiedrību par valsts vēstures pareizas izpratnes nozīmi
58BALSIS

Elza Luīze Ciganska

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Cēsu novads

-- cita --

Idejas saturs

Mūsdienu sabiedrībai, galvenokārt tieši jaunatnei, kas ir valsts nākotne, joprojām nav īsti skaidra XX gadsimta notikumu izšķirošā nozīme mūsu valsts eksistencē un attīstībā. Šāds izpratnes trūkums ir ļoti bīstams, jo var radīt ievērojamas problēmas nākotnē, turpinoties paaudžu maiņām. Tieši tādēļ LR interesēs būtu pievērst pastiprinātu uzmanību tautas izglītošanai šajā tik nopietnajā jautājumā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar: 6) Latvijas sabiedrību vajag izglītot par XX gadsimta vēstures notikumu nozīmīgumu mūsu valsts attīstībā un eksistencē.