Izglītība, kas piemērota mūsdienu sabiedrībai, tehnoloģijām un straujajai attīstībai - tā veicinās domāšanu un izpratni par to, ko apgūstam.
47BALSIS

Elīna Repse

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Izglītības galvenais mērķis-iemācīt domāt, rīkoties dažādās, nepieredzētās situācijās, nevis darboties pēc "iekaltiem'' algoritmiem. Tātad mācību saturs tiek mācīts apgūstamo salīdzinot ar dzīvi, piemēram, bioloģijā,apgūstot tēmas, apgūst, kā rīkoties dažādu slimību gadījumā, kā rīkoties, kad iegūta brūce utml., matemātikā - izprot nestandarta uzdevumu risināšanu, un līdzīgi arī citos priekšmetos.