modernizēt izglītības apmācības veidus
29BALSIS

Kārlis Didzis Pomerancis

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Priekules novads

Idejas saturs

šobrīd latvijā retajās skolās ir tikai piejamas interaktīvās tāfeles,šādas tāfeles vajadzētu katrā latvijas skolā vismaz 2 klasēs,jo ar šādu tāfeli var parādīt kādus jaunus mācību paņēmienus,dazādus mācību video,un padarīt mācīšanos interesantāku,kas piesaistītu vairāk jauniešu uzmanību, un palielinātu mācīšanas kvalitāti pēc mūzdienu standartiem,un pārējās klasēs vajadzētu uzstādīt projektorus.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Ieviest interaktīvās tāfeles katrā skolā un projektorus katrā klasē lai varētu jauniešus macīt ar jaunām mācību programām,dazādiem mācibu video,kas jauniešos radītu interesi un pievērstu viņu uzmanību,jo ja viņi ir koncentrējušies uz vielu un ientresēti viņi labāk iemācās,apgūst mācāmo vielu,kas savukāt palīdz veiksmigi nokārtot eksamenus,viņiem tālāk dzīvē un arī paceļ valsti ar jauniem gudriem spējīgiem cilvēkiem.