Jaunieši Dziesmu un deju svētkos!Mūsdienu jaunieši gan dzied,gan dejo,bet vai visi tiek uz Dziesmu un Deju svētkiem? Lai visi piedalās!
56BALSIS

Keita Pelēce

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valkas novads

Valkas ģimnāzija

Idejas saturs

Mēs kā tauta esam īpaša!Mēs lepojamies ar mūsu Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem.Jauniešu rokās ir jānodod senās tautasdziesmas un dejas. Tās ir apkopotas šajos lielajos svētkos. Jaunieši,kas dzied koros un dejo tautas dejas lielākoties piedalās svētkos,bet kā ar pārējiem?Vai jauniešiem ir interese apmeklēt šo pasākumu?Kā to popularizēt un iesaistīt jauniešus?Meklēsim risinājumu kopā!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Jāļauj jauniešiem vairāk iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā. Jāļauj izteikt savas domas un priekšlikumus! Jauniešiem jāveido saikne ar ārvalstu jauniešiem, lai nākotnē būtu vieglāka sadarbība. Jāceļo, jāiepazīst citas tautas un citas kultūras, lai pēc tām par to var pastāstīt Latvijai.