Latvijas jaunietis - Latvijas nākotne. Iespēja jaunietim piedalīties gan saeimas gan pašvaldību vēlēšanās no 17 gadu vecuma.
139BALSIS

Toms Blumbergs

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ogres novads

Ogres 1. vidusskola

Idejas saturs

Iespēja jauniešiem iesaistīties politikā un labāk izprast šo lauciņu, dodot iespēju piedalīties vēlēšanās no 17 gadu vecuma. Kas ļautu amatus ieņemt jauniem un spējīgiem cilvēkiem, radot pārmaiņas. Šobrīd lielu balsu īpatsvaru sastāda pensionāri. Šī mērķgrupa lieliski pakļaujas propagandai un pieļauj augstos amatos sēdēt tiem, kas to vairs nav spējīgi darīt un neizprot esošo situāciju.