Valsts atbalstītas studijas labākajās pasaules augstskolās, ja students apņemas atgriezties un strādāt Latvijā.
410BALSIS

Ginters Kublinskis

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Limbažu novads

Limbažu novada ģimnāzija

Idejas saturs

Arvien vairāk studentu izvēlas mācīties ārzemēs. Taču pēc studiju beigšanas, tikai retais atgriežas Latvijā. Valstij vajadzētu apmaksāt studenta mācības kādā no pasaules top augstskolām, ja students apņemas pēc studiju beigšanas vismaz 5 gadus strādāt Latvijā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Latvijas studentu skaits ārzemēs turpina pieaugt. Arvien mazāk studentu vēlas atgriezties Latvijā, jo šeit iespēju karjerai nav tik daudz kā citās valstīs. Tikai katrs sestais students ,kurš plāno mācīties ārvalstīs, vēlas te atgriezties. Tie pat nav 20%. Pieņemsim, ja katru gadu valsti pametīs 1000 jauniešu, lai iegūtu izglītību ārvalstīs, tad to studentu skaits, kas šeit atgriezīsies, būs tikai nepilni 200. Tas noteikti neveicina valsts iedzīvotāju skaita pieaugumu. Lai to studentu, kuri atgriežas šeit dzīvot un strādāt, skaits pieaugtu, ir nepieciešams valsts atbalsts. Valstij finansiāli jāatbalsta tā studenta studijas, kurš izvēlas mācīties kādā no pasaules labākajām augstskolām un pēc studiju beigšanas jāpalīdz atrast laba darba vieta Latvijā, nozarē, kurā students ir mācījies. Protams, studentam ir jāapņemas strādāt šeit vismaz 5 gadus. Es uzskatu, ka valstij ir jāatbalsta sava nākotne arī tad, ja jaunieši vēlas mācīties ārzemēs. Šos gudros jauniešus nedrīkst pazaudēt, tāpēc ierosinu papildināt deklarāciju "par jauniešu iesaisti valsts attīstīšanā" ar punktu: "Valstij jāatbalsta mūsu studenti ārzemēs, lai pēc studiju beigšanas tie atgriezots Latvijā".