Stambulas jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu ratifikācija
32BALSIS

Kirils Višņovs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 1. vidusskola

Idejas saturs

Konvencija paredz diskriminācijas aizliegumu pēc dažādām pazīmēm, tai skaitā tādām kā dzimums, sociālais dzimums un dzimuma identitāte. Stambulas konvencijas ratificēšana ir svarīga Latvijai, jo Latvijā vardarbība ģimenē izplatīta vairāk, nekā vidēji ES. Ja ģimenē notiek vardarbība, tad vardarbības vecējam ir jāsaņem sods, bet cietušajam - aizsardzība un palīdzība.