Lielākoties skolotāji mācību stundās izmanto novecojušas metodes, kuras jauniešiem nešķiet saistošas.
78BALSIS

Matiss Zvirbulis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Friča Brīvzemnieka pamatskola

Idejas saturs

Mans priekšlikums būtu tāds, ka mūsdienu izglītības programma varētu ieviest neformālās metodes, kas varētu ieinteresēt jauniešus mācīties. Līdz ar to stundas nebūtu tik garlaicīgas. Jaunieši vēlas stundās kaut ko vairāk no jaunajām tehnoloģijām. Šīs neformālās stundas uzlabotu mācību procesu. Mācību stundas varētu padarīt jauniešiem saistošas, izmantojot dažādas aplikācijas, interaktīvas spēles.