Seno vērtību saglabāšana Kurzemē, Latvijas kultūrvēsturiskajā novadā.
223BALSIS

Paula Kļaviņa

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Talsu novads

Talsu Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Kurzeme - viens no visskaistākajiem novadiem Latvijā,- gadu laikā kultūra, kurā ietilpst tradīcijas, senvārdi un etnogrāfija, ir bijusi svarīgākā. Tomēr, laikam ejot, latviskā identitāte Kurzemē sarūk, it īpaši mūsdienu jauniešu nepietiekamās zināšanas par vēsturi, senajiem tautastērpiem, tautasdziesmām, etnogrāfiskajām zīmēm, senvārdiem, kā arī par senajām tradīcijām, kuras mums būtu labi jāzina.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Visi Latvijas novadi ir nozīmīgi, bet viens no vēsturē ievērojamākajiem un kultūru bagātākajiem ir Kurzemes novads. Tas apvij visdažādāko laiku paaudzes un to paražas, neikdienišķo un latvietību. Ar laiku latvietība un latviskās kultūras vērtības pavājinās. Tādēļ, lai tās saglabātu Kurzemē, Latvijas jauniešiem un pārējiem valsts iedzīvotājiem būtu nepieciešamība radīt iniciatīvu kultūras apguvē un attīstīšanā, kā arī popularizēt to apkārtējā vidē lielākai mērķauditorijai. Ar dažādu projektu un pētniecisko darbu palīdzību varētu aktualizēt, izpētīt un izzināt seno tautasdziesmu krājumus, līdz ar to arī senvārdu nozīmi un izmantojumu, lai apzinātos valodas tīrību bez barbarismiem, žargoniem vai anglicismiem. Skolās vai sociālajā vidē jauniešus pievērst senajiem tautastērpiem, jo, manuprāt, tie ir vieni no Latviju raksturojošākajiem elementiem. Mācību iestādēs pievērst tieši no tāda skatupunkta, ka skolēniem mācītu to nosaukumus, kāda ir to izcelsme un elementi, jo tā ir liela vērtība - zināt sava novada tautastērpa raksturīgākās iezīmes. Izkopjot un attīstot Latvijas identitāti, tā var iegūt daudz lielāku atzinību ārvalstīs, tādējādi parādot oriģinalitāti, kas sastopama ikvienā Latvijas novadā un tajos dzīvojošajos cilvēkos. Vēl viena svarīga un patriotiska darbība ir Latvijas karodziņa nozīmītes pielikšana pie apģērba novembrī uz vienu nedēļu. Viena nedēļa patriotisma izpaušanai ir par maz, tādēļ uz Latvijas simtgadi vajadzētu sabiedrību aicināt nepārtraukti nēsāt karodziņu pie apģērba vai jebkur citur, tādējādi saglabājot latvisko identitāti - patriotismu - arī ikdienā, ne tikai kādā noteiktā gada nedēļā. Ja katrā vecuma grupā izveidotos interesentu kopums, latviskā identitāte saglabātos. Ikviens no iepriekš minētajiem ierosinājumiem ir attiecināms uz visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem, tādējādi arī uz visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri dzīvo šajā zemē, tādēļ būtu nepieciešamība novadu kultūras vērtības saglabāt un rosināt apkārtējos cilvēkus to darīt.