Latviskās identitātes nepazaudēšana globalizācijas karstumā.
16BALSIS

Elza Briuka

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 49. vidusskola

Idejas saturs

Šajā globalizācijas laikmetā ir ļoti grūti saglabāt identitāti. Globalizācijas procesos tiek iznīcinātas daudzas identitātes, tiek ietekmēti mūsu lēmumi un tiek mainīta mūsu dzīves uztvere. Globalizācija un informācijas tehonoloģiju attīstība nav novēršama tapēc ir jābūt uzmanīgiem nepazaudēt savu latvisko identitāti un nepakļauties notikumiem kas varētu to apdraudēt.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

* Vērot un izvērtēt citu valstu rīkošanos, globalizācijas rezultātā paņemt no pasaules tikai labākās idejas un visu citu šeit neielaist. Pieņemt kādus funkcionētspējīgus modeļus dažādās jomās un pilnveidot tos. * Reemigrācija nav ļoti reāla iespēja, taču, lai stiprinātu ārzemju tautiešu pašapziņu un identitāti ir jāpopularizē viņu vidū nacionālos svētkus kā Dziesmu un Deju svētkus, un iespējams sarīkot kādus nacionālos svētkus biežāk. *Iebraucējus pārsvērst par nacionālās identitātes turētājiem, mācīt viņiem latviešu valodu, necensties nošķirt bet ļaut viņiem mācīties un iekļauties mūsu kultūrā. *Izmainīt valsts administratīvo iedalījumu, jāpārdala Rīgas funkcijas, mazie pagasti nav funkcionētspējīgi, apvienot tos lielākos. Cilvēki plūst uz lielākajām latvijas pilsētām, tur arī nepieciešams pielikt vislielākās pūles latviskās identitātes stiprināšanai, it īpaši Daugavpilī. *Skolās jāpāriet tikai un vienīgi uz latviešu valodu un īpaši jāpievēršas arī Latvijas vēstures un kultūras izzināšanai. * Jāpalīdz demogrāfijai ar jūtamiem pasākumiem, arī demogrāfiskais faktors ir svarīgs, lai būtu nodrošinātas ģimenes it īpaši daudzbērnu. Latviskajai identitātei ir jāpievēršās jau tās saknēs. *Jāiegulda vairāk līdzekļu izglītībai un tās kvalitātes paaugstināšanai, izglītoti un pašpārliecināti latvieši ar jaunām idejām nomainot iepriekšejo paaudzi varētu nodrošināt latviskās identitātes veidošanos arī turpmāk.