Motivēt jauniešus iesaistīties Latvijas attīstības procesos
79BALSIS

Evelīna Timermane

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Krimuldas novads

Krimuldas vidusskola

Idejas saturs

Motivēt jauniešus iesaistīties un saprast politiskos un kultūras notikumus Latvijā, izpratne par tiem arī vairos jauniešu patriotiskumu un velmi tos mainīt, uzlabot. Mēs - jaunieši veidosim tālāko nākotni, tāpēc vajadzētu jau TAGAD mūs iesaistīt vairāk pasākumos, debatēs, konferencēs, kurās mēs varētu paust savu viedokli un, protams, pilnveidot izpratni par attiecīgajiem jautājumiem.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Ierosinu deklerācijas projektam pievienot vēl vienu punktu, par vairāk politisku un attīstošu pasākumu veidošanu jauniešiem, kuri tad arī stiprinātu latvisko identitāti. Jauniešu saeima ir viens no produktīviem pasākumiem, kura rezultātā jaunieši uzzina daudz vairāk par saeimas darbību un var paust savas domas, par dažādiem jautājumiem, taču šādus pasākumus vajadzētu rīkot vairāk. Konferences, debates par dažādiem politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras jautājumiem, lekcijas mācību iestādēs ļautu jauniešiem gūt priekštatu par notiekošo un velmi to uzlabot. Organizējot vairāk šādus pasākumus jauniešiem varētu izveidot Latvijas jauniešu padomi, kura varētu arī ar savām idejām, domām apmainīties ar citu Eiropas valstu jauniešiem un ar jaunām idejām uzlabot arī savu valsts sistēmu. Manuprāt, lai patiešām jaunieši spētu veidot Latvijas nākotni un stiprināt šo latvisko identitāti, nepieciešams mūs iesaistīt dažādos pasākumos un ļaut jaunajai paaudzei saprast, ka mēs varam kaut ko mainīt un ietekmēt, un veidot Latvijas nākotni labāku. Ar šiem pasākumiem un konferencēm jaunieši varētu uzzināt pašreizējo situāciju valstī, aktuālākos notikumus un iesaistīties to pilnveidē.