Tolerances un vienlīdzības veicināšana Latvijas sabiedrībā.
16BALSIS

Hauke Namejs Pabriks

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

1) Ir svarīgi ieviest sieviešu kvotas visās valsts iestādēs, kā arī privātos uzņēmumos, lai mazinātu algu nevienlīdzību un dotu vairāk varu sievietēm. 2) Ir nepieciešams ieviest trešā dzimuma tualetes publiskās ēkās, lai mazinātu diskrimināciju pret transseksuāļiem.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Ir apžēlojami, ka 21.gs. rietumu kultūras valstī, Latvijā vēl arvien sievietes tiek diskriminētas, un viņām nav vienlīdzīgas karjeras un izaugsmes iespējas, salīdzinot tās ar vīriešiem, tādēļ es uzskatu, ka ir nepieciešams ieviest sieviešu kvotas (vismaz 50% sieviešu) visās valsts iestādēs, tai skaitā saeimā un ministru kabinetā, kā arī privātos izņēmumos. Šāda rīcība mazinātu diskrimināciju mūsu valstī, iemācītu sabiedrībai būt atvērtākai un tolerantākai, kā arī tiktu kliedēti uzskati un mīti par to, ka sievietes biznesā un karjerā nevar būt tik veiksmīgas kā vīrieši. 2) Lai veicinātu sabiedrības toleranci un atvērtību vajadzētu publiskās iestādēs ieviest tualetes speciāli transseksuāļiem, jo Latvijas sabiedrība vēl arvien ir pārāk konservatīva un nevēlas atzīt cilvēkus, kuri neidentificējas kā vīrietis vai sieviete, lai gan tādi cilvēki nenoliedzami eksistē un konstanti tiek diskriminēti.