Eiropas Savienības patvēruma meklētāju kvotu sistēmas izpildes pārtraukšana
31BALSIS

Roberts Ozols

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Eiropas Savienības patvēruma meklētāju kvotu sistēma ir radījusi tikai negatīvas sekas Latvijas ekonomikā, proti, resursi, kas atveltīti šīs sistēmas izpildei ir tikuši izniekoti. Latvijai ir ne tikai jāatsakās no atlikušo kvotu izpildes, bet arī kategoriski jānoraida jebkura cita imigrācijas no trešajām pasaules valstīm sistēma, kas nedod pienesumu Latvijas sabiedrībai un tautsaimniecībai kopumā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Pirmkārt, no Latvijā līdz šim uzņemtajiem (346 jeb 65%) patvēruma meklētājiem Latvijā uz pastāvīgu dzīvi Latvijā palikuši vien 20 (tātad 5.7% no uzņemtajiem), tādējādi izkristalizējas tas, ka tie patiesībā nav patvēruma meklētāji, bet nekas vairāk kā ekonomiskie imigranti, kuru mērķis ir doties uz Zviedriju vai Vāciju, kur tos gaida lielāki pabalsti vai sociālās garantijas. Atsaucoties uz Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, tikai 18 bēgļi šobrīd strādā. Tātad mēs samaksājam 5,58 miljonus eiro 2016. gadā vien, lai pretī saņemtu 18 nodokļu maksātājus. Izdevīgi? Spriediet paši. Otrkārt, jāņem vērā Latvijas sabiedrības attieksmi pret imigrāciju no trešās pasaules valstīm. Atsaucoties uz eirobarometra 2017. gada maija statistiku, 82% no Latvijas iedzīvotājiem ir pret imigrāciju no trešās pasaules valstīm. Jāpiezīmē arī 2015. gada protesta viļņi. Latvijā ir reprezentatīvā demokrātija, kas nozīmē, ka tautas interesēm jābūt attiecīgi pārstāvētām parlamentā. Šīs kvotu sistēmas pamešana būtu tikai demokrātijas ievērošanas jautājums. Treškārt, tā ir ekonomisko līdzekļu izšķērdēšana. No 5,58 izlietotajiem miljoniem eiro 2016. gadā, 73% izlietoti infrastruktūras attīstībai, palielinot patvēruma meklētāju un aizturēto ārzemnieku izmitināšanas iespējas. Tas ir absurdi, jo tiek investēts telpu paplašināšanā, neskatoties uz faktu, ka Latvijā paliek vien niecīga daļa. Tātad, apkopojot negatīvās sekas, kuras šī sistēma atstāj uz Latviju, uzskatu, ka ir jārealizē Latvijas sabiedrības vairākuma intereses un attiecīgi jārīkojas: 1) Nekavējoties jāpārtrauc atlikušo ES patvēruma meklētāju kvotu izpilde, pievienojoties Višegradas valstu nostājai 2) Jāatsakās no kopīgas nostājas imigrācijas jautājumos ar ES no trešās pasaules valstīm, jo tikai Latvijas valstij un Latvijas sabiedrībai ir jānosaka rīcības plāns 3) Turpmāka Latvijas pievienošanās kādas starptautiskas sistēmas, līguma vai konvencijas ieviešanai realizējama tikai ar tautas nobalsošanu (referendumu)