Ar valsts atbalstu veicināt jauniešu iesaisti politikā.
41BALSIS

Mārtiņš Ciekurs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Vairums jauniešu zina ļoti maz par politiskajiem procesiem Latvijā un pasaulē. Tas kavē Latvijas attīstību, veicina korupciju un tautas neuzticību valdībai kopumā. Es uzskatu, ka valstij būtu jānodrošina lielāka jauniešu iesaiste un izglītība politikas jomā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Stiprināt jauniešu izglītību politikā, ieviešot kā obligātu mācību priekšmetu politiku 11. un 12. klasē. 2) Piešķirt (lielāku) valsts finansējumu: a) Politisko partiju jauniešu nodaļām; b) Atraktīvu un jauniešiem saprotamu pasākumu organizēšanai, kuri izglītotu par aktuālām norisēm politikā Latvijā un pasaulē un veicinātu interesi un iesaisti politikā; c) Nevalstiskajām organizācijām, kuras izglīto par politiku, rīko 2.b) minētos pasākumus, veicina jauniešu iesaisti politikā.