Lai nākamajos simts gados Latvijas jaunieši paliktu Latvijā.
140BALSIS

Kristiāna Pamše

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Madonas novads

Madonas pilsētas 1. vidusskola

Idejas saturs

Neviss censties atgriezt cilvēkus, kas jau ir aizbraukuši dzīvot un strādāt uz ārzemēm, bet noturēt nākošās paaudzes, lai tās paliktu Latvijā. Lai nākamajos simts gados NEVIENS mūsu valsts jaunietis nepamestu Latviju.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Jaunieši, kuri nav ar augstāko izglītību arī var nodrošināt valsts attīstību, tikai to darot savos novados/pagastos. Latvijas jauniešiem ir jāizveido speciāla aplikācija/mājaslapa, kur viņi var uzzināt par pasākumiem gan savā novadā, gan pasākumiem kādos citos Latvijas novados. Vairāk jāizplata ideja par jauniešu domi, kas ir viņu novadā, lai veicinātu interesi iesaistīties kultūras, sporta un sociālos pasākumos. Pirms jaunieši sāk strādāt, jāveido vai nu papildus mācību priekšmeti vai projekti,kas ļauj viņiem pirms stāšanās darbā iegūt darba pieredzi, kas mūsdienās būtu ļoti vajadzīgs.