Stipendijas vidusskolas skolēniem , lai motivēto tos mācīties.
29BALSIS

Madara Race

Zemgales vēlēšanu apgabals

Tukuma novads

Tukuma Raiņa ģimnāzija

Idejas saturs

Šobrīd Latvijas vidusskolas skolēni ir ļoti demotivēti, jo liela daļa mācību programmas sevī ietver priekšmetus, kuri jauniešiem nākotnes profesijā šķiet nederīgi. Viens no veidiem kā motivēt jauniešus būtu ikmēneša stipendijas, kuras lielums būtu atkarīgs no skolēna mācību sasniegumiem.