Jauniešu dome vai konsultatīvā padome katrā pašvaldībā
288BALSIS

katrīna lukaševica

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Madonas novads

Madonas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Jauniešu līdzdalība ir process, kur jaunieši piedalās un ietekmē valsts politiskos jautājumus. Lai gan jauniešu līdzdalība attiecas uz viņiem pašiem, ieguvēji ir visa sabiedrība. Katrā pašvaldībā vajadzētu būt jauniešu konsultatīvajai padomei vai jauniešu domei, kas sekmē pašvaldības un jauniešu sadarbību, kā arī jauniešu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarācijas 5.punktu ar tekstu “izveidojot katrā pašvaldībā jauniešu domi vai konsultatīvo padomi”, jo jaunieši ir nākotnes sabiedrības veidotāji, tādēļ ir ļoti nozīmīgi radīt apstākļus un dot iespējas jauniešiem līdzdarboties lēmumu pieņemšanā. Ja katrā pašvaldībā būtu jauniešu dome vai konsultatīvā padome, tad jauniešiem būtu iespēja piedalīties savas Valsts politikas veidošanā.