Viendzimuma attiecību juridiska atzīšana Latvijas Republikā.
40BALSIS

Aija Gžibovska

Latgales vēlēšanu apgabals

Preiļu novads

Preiļu Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Lai stiprinātu savas attiecības gan jūtu ziņā, gan juridisku formalitāšu dēļ, daudzi pāri izvēlas apprecēties. Tomēr daudzi to nespēj izdarīt, jo Latvijā ir aizliegtas viendzimuma laulības. Uzskatu, lai veicinātu vienlīdzību, viendzimuma laulības vajag legalizēt, ņemot vērā, ka šobrīd tā ir aktuāla tēma ne tikai manā dzimtenē, bet arī ārpus tās robežām.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Viendzimuma laulības ir laulības starp viena dzimuma pārstāvjiem. Šādas laulības ir legālas jau 26 pasaules valstīs. Latvijā ir atļautas gan vīriešu, gan sieviešu viendzimuma attiecības, taču šīs attiecības netiek juridiski atzītas. Manuprāt, tas veicina diskrimināciju pret homoseksuāliem pāriem. 2006. gadā tika mainīta Satversme, lai novērstu mēģinājumus legalizēt viendzimuma laulības. Pēc pieņemtajiem grozījumiem, Satversmes 110. pants skan šādi: „Valsts aizsargā un atbalsta laulību — SAVIENĪBU STARP VĪRIETI UN SIEVIETI, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.” 2006. gada septembrī Saeima pieņēma grozījumus darba likumā, aizliedzot diskrimināciju darba vietā uz seksuālās orientācijas pamata. Sākotnēji parlaments neiekļāva šādu prasību likumā, taču valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga atteicās izsludināt likumprojektu, kamēr konkrētā prasība netika iekļauta. Daudzi progresīvi domājoši cilvēki, kuriem nav aizspriedumu pret apkārtejiem līdzcilvēkiem, uzskata, ka tas ir vienlīdzības jautājums. Lasot interviju ar cilvēktiesību komisāru Nilu Muižnieku, var skaidri redzēt nopietnus iemeslus, kāpēc vajag legalizēt viendzimuma laulības. Komisārs norādīja, ka šādi pāri var sastapties ar kopdzīves laikā iegūto īpašumu mantojuma tiesību ierobežojumiem, kā arī viņiem nav tiesību uz pensijas saņemšanu apgādnieka zaudējuma gadījumā. Komisārs norādīja: “Mūsu sabiedrība sastāv no dažādu indivīdu, viņu un viņu ģimeņu attiecību bagātības. Ir pienācis laiks saredzēt tajā vērtību.” Nevar arī aizmirst to, ka laulības tiek slēgtas ne tikai juridisku iemeslu dēļ, bet arī savstarpēju jūtu rezultātā. Ņemot vērā iepriekšējos pamatojumus, vēlos papildināt deklarācijas "Par jauniešu iesaisti valsts attīstīšanā" 1.punktu pēc vārda "jaunieši" ar vārdiem "bez aizspriedumiem".