Mācīties nespējīgu un negribošu jauniešu pārcelšana uz speciālām arodskolām jau pamatskolas laikā.
246BALSIS

Atis Gridjuško

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 64. vidusskola

Idejas saturs

Pēc 2015.gada datiem aptuveni 2000 Latvijas jauniešu pēc 9.klases neturpina mācības, kā viens no iemesliem ir jauniešu nevēlēšanās kaut ko darīt, kā arī tas, ka bieži vien 9. klase ir knapi pabeigta. Ja šāds jaunietis nemācās, tad iespējas atrast darbu ir teju minimāla. Tāpēc ierosinu priekš šādiem jauniešiem jau 7. vai 8. klasē veidot stingru arodskolu un pamatskolu apvienojošas mācību iestādes.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

(Priekšlikumu numerācija ir saistīta ar deklarācijas projektiem) 1. Visos mācību priekšmetos, katras otrās maciņu stundas pēdējās 5 minūtes skolēniem būtu jāpilda uzdevumi par reāliem atgadījumiem, kuros skolēniem jāatrod risinājums problēmai. Tādējādi tiktu attīstīta viņu loģiskā domāšana un spēja risināt grūtības dzīvē. 2. Katru gadu vasarā, vismaz uz vienu nedēļu, būtu jāveido skolotāju semināri, kuros skolotāji, sadalīti pēc mācību priekšmetiem, apgūtu kvalitatīvākas mācību metodes, kā arī sniegtu savus ierosinājumus skolēnu izglītošanā. 4. Kā obligātām valsts likumam jābūt visu skolas vecuma bērnu obligāta sūtīšana uz skolu, kā arī par sabiedrības pienākumu ja būt skolēnu uzraudzīšana, lai tie skolu tiešām apmeklētu. Respektīvi klases audzinātājai jāatbild par to lai skolēni nebalsotu stundas,kā arī pašvaldības policistiem jāpieskata, lai skolas vecuma bērnu vecāki viņus uz skolu tiešām sūtītu. 5. Visās Latvijas skolās, kā neatņemamai mācību sastāvdaļai jābūt patriotiskajai audzināšanai, jo patriotiski noskaņotiem cilvēkiem, bieži vien ir daudz lielāka interese par politiku nekā citiem. (Mans komisiju prioritāšu sadalījuma numerācija: 3.,4.,1.,2.)