Dot atbalstu un veidot cieņu pret skolotājiem ikdienas darbā caur projektiem un pasākumiem. Un dot balsi skolotājiem izglītības sistēmā.
23BALSIS

Haralds Lūkins

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 45. vidusskola

Idejas saturs

Caur pasākumiem dot skolotājiem balsi, kāds ir viss labākais veids, kā mācīt un kas nepieciešams, lai darītu tā.Un kas ir jāmaina izglītības sistēmā, lai tā būtu moderna un aktuāla. Projektu inicializēšana, kur dod lielāku atbalstu skolām caur pasākumu organizēšanu skolēniem.Pasākumos skolēni tiks izglītoti, kā runāt un uzvesties kontaktējoties ar citiem, izmantojot neformālās izglītības metodes.