Pārstrādāt projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā” un pagaidām to nerealizēt
217BALSIS

Deniss Ovčarenko

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Eiropas Sociālā fonda projektam „Kompetenču pieeja mācību saturā” ir iztērēti pārāk lieli līdzekļi (kopējais projekta finansējums sasniedz gandrīz 14 miljonus), taču pat daudziem pedagogiem nav skaidra šī projekta jēga, kā arī kas vispār īsti mainīsies. Es uzskatu, ka šis projekts ir jāpārstrādā līdz patiesi lietderīgi tiks izmantoti līdzekļi un iesaistīti mūsdienīgi domājoši cilvēki..


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Rediģēt deklarācijas pirmo punktu: 1) ieviest mūsdienīgu vispārējās izglītības saturu un tādu pieeju mācīšanai, lai jaunieši apgūtu dzīvei svarīgas zināšanas un prasmes, kas viņiem palīdzēs risināt problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās. Rediģēt deklarācijas otro punktu: 2) nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi, lai pedagogi spētu interesanti un jauniešiem atbilstoši pasniegt mācību saturu