Ievest skolās brīvprātīgās “darba stundas”, kuru kursa beigās, skolnieks spēs kļūt par apmācītu darbinieku kāda darba jomā!
107BALSIS

Anastasija Smirnova

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 34. vidusskola

Idejas saturs

“Darba stundas” ļaus skolniekam vasaras laika vai uzreiz pēc skolas beigšanas strādāt kādā izvēlētā darba jomā. Kursa beigās Jūs gūsiet diplomu, kurš kļūs par apmācību apliecinošo dokumentu. Jūs spēsiet strādāt ar dokumentiem, kāda mārketinga kompānijā utt. Tas ļaus gūt priekšroku darba atrašanai un starp konkurentiem, kā arī darba devējs būs pārliecināts par Jūsu darba kvalitāti!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Ievest vairāk interaktīvo uzdevumu, līdzīgu realitātei, lai cilvēks stresa situācijā, spētu pareizi rīkoties. 2. Nodrošināt skolotāju prasmju un zināšanu pilnveidi mazpilsētās un ciemos. 3. Pilnveidot skolēnu komunikācijas spējas ar grupu darbu un kolektīvu pasākumu palīdzību. 4. Ierīkot vairāk internacionālo projektu, lai skolēni spētu iepazīties ar citu tautu kultūru un kļūt par Latvijas pārstāvjiem.