Skandināvu ekonomiskā un sociālā modeļa integrēšana Latvijā.
2BALSIS

Rainers Svoks

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Juridiskā augstskola

Idejas saturs

Latvijā jau 18 gadus notiek sociālā recesija. Šo recesiju var pārvēŗst par progresu, izmainot Latvijas ekonomisko modeli uz tādu, kurš tiecās nodrošināt materiālo vienlīdzību un miermīlīgu saliedētību ne tikai Latvijas, bet arī citu tautu starpā.