Virzīt Latvijas Ekonomiku uz sakāpinātu Skandināvijas valstu moduli
5BALSIS

Raitis Griskovs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Juridiskā augstskola

Idejas saturs

Latvijas pilsoņi ilgu laiku ir tikuši dalīti ekonomiskajās šķirās, īpaši apgrūtinot strādnieku kārtas pārstāvjus. Tas jārisina krasi mainot Latvijas fiskālo un monetāro politiku un attīstot stabilu balstu Latvijas strādnieku attīstībai.