Maksimāli nodrošināt lauku iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieejamus pakalpojumus pagastu pārvaldēs, ko šobrīd sniedz valsts iestādes pilsētās.
92BALSIS

Sandis Proms

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils novads

Špoģu vidusskola

Idejas saturs

Šī ideja atvieglos lauku iedzīvotāju, uzņēmumu dzīvi un darbību lauku teritorijā. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem nevajadzēs tērēt laiku, lai atrisinātu problēmu. Iesniedzot problēmu pagasta pārvaldē, katrs varēs saņemt savas problēmas risinājumu. Piemēram: Pases maiņa, biznesa konsultācijas, transportlīdzekļa apliecības maiņa u.c. Tas nodrošinās to, ka valsts iestādes nāks pretī iedzīvotājiem.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Jāizstrādā likumprojekts izmaiņām likumdošanā un jāveic izmaiņas; 2. Jāinformē sabiedrība par iespējām saņemt pakalpojumus tuvākajā pagasta pārvaldē; 3. Jānodrošina klientu apkalpošana pagasta pārvaldē ar esošajiem resursiem; 4. Jāsekmē cilvēku izpratne par šo pakalpojumu sniegšanas sistēmu.