Idejas būtība - kā piemērot izglītības sistēmu pasaulei, kura attīstas ļoti strauji kamēr skolas lielā mērā ir neelastīgas.
9BALSIS

Maksis Gustavs Auziņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Idejas saturs

Skola - iestāde kur sagatavoties tālākajai dzīvei, taču Latvijas izglītības sistēma arī mūsdienās lielā mērā balstās uz industrializācijas laikmeta principiem, kā, piemēram, vienādu zināšanu pasniegšana, liela kontrole pār mācīšanās procesu u.tml. Es ierosinātu Latvijas izglītības sistēmu vairāk virzīt uz atvērtu, Somijas tipa izglītību, aktīvi iesaistot arī tehnoloģijas un praktiskus piemērus.