Vidusskolas mācību plānā iekļaut mācību priekšmetu, par pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu.
120BALSIS

Katrīna Kaktiņa

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 34. vidusskola

Idejas saturs

Ir nepieciešams vidusskolniekiem nodrošināt obligātu mācību priekšmetu, kurā tiks pasniegtas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā. Līdz ar to nākotnē Latvijas jaunieši mācēs pareizi rīkoties krīzes un ārkārtas situācijās, palīdzēs glābt cilvēku dzīvības un būs gatavi un spējīgi sniegt pirmo palīdzību nelaimē nonākušajam līdz brīdim, kamēr ierodas speciālisti.