Skolēna novērtēšana pēc tā pašizaugsmes, nevis kopējiem vērtēšanas kritērijiem mūzikā, sportā un vizuālajā mākslā.
16BALSIS

Anastasija Bargatina

Zemgales vēlēšanu apgabals

Dobeles novads

Dobeles Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Pēc manām domām, sporta, mūzikas, vizuālās mākslas skolotājam ir jāvērtē katra skolēna sniegums individuāli. Daudzi cilvēki nav dzimuši ar muzikālo dzirdi, skanīgu balsi, dotībām zīmēšanā, gleznošanā vai citā mākslas veidā, tāpat daudziem nepadodas volejbols, futbols vai citi sporta veidi. Katra skolēna snieguma individuālā vērtēšana sekmēs skolēna centību, atdevi un pašizaugsmi.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1.Vērtēt priekšmetu teorētiskās zināšanas pēc pašlaik izmantotās vērtēšanas sistēmas. 2. Vērtēt darbus, kuros ir nepieciešams izmantot kādas no "dotībām", balstoties uz cilvēka centību, atdevi, un pašizaugsmi.