Atcelt fizisko un radošo prasmju vērtēšanu sporta, mūzikas, vizuālās mākslas stundās.
374BALSIS

Lina Nikitina

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils

Daugavpils Krievu vidusskola - licejs

Idejas saturs

Es uzskatu, ka skolās jāatceļ fizisko un radošo prasmju vērtēšanu tādos mācības priekšmetos ka sports, mūzika un vizuālā māksla, jo bērniem ir atšķirīgas prasmes, kurus nepieciešams attīstīt, nevis vērtēt.