Jaunā Vidusskola.
73BALSIS

Edgars Jansons

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils

Ventspils 6. vidusskola

Idejas saturs

Mācoties vidusskolā vidēji tiek apgūti 15 mācību priekšmeti, taču rodas jautājums- vai tas viss ir lietderīgi? Kāpēc skolēnam, kas pēc vidusskolas absolvēšanas vēlas mācīties, piemēram, par arhitektu ir jāmācas bioloģija un veselības mācība? Vidusskolām vajadzētu noteikt 7 obligātos mācību priekšmetus un pārējos students varētu izvēlēties pats, tā mācoties padziļināti sev nepieciešamo.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Pēc manām domām, lai spētu organizēt deklarācijas projektu ir nepieciešams veikt šādu darbību: Noteikt 7 obligātos mācību priekšmetus ( matemātika, latviešu valoda, literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, informātika, viena no svešvalodām, sports), kurus pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta būtu nepieciešams apgūt katram vidusskolēnam, bez izņēmuma. Ļaut izvēlēties 5 mācību priekšmetus, kurus skolēns vēlas apgūt vidusskolas mācību procesa laikā, lai tiktu apgūtas nepieciešamās zināšanas- padziļinātā veidā- ar nākotnē saistāmajām studijām.