Pedagoga un skolēna sadarbības svarīgums izglītbas procesā.
41BALSIS

Anastasija Ivanoviča

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Liepāja

Liepājas 15. vidusskola

Idejas saturs

Būtiski būtu pievērsties jauniešu izaugsmei jau laicīgi, veicot ne vien izglītojošu pasākumu plūsmu skolās, bet arī indivuduālu pieeju ar jaunieti, sniedzot viņam nepieciešamo atbalstu laicīgi jau vidusskolas klašu sākumā, lai jaunietis būtu informēts par savu nozari, kurā viņš būtu spējīgs attīstīties un pilveidoties. Laicīga sadarbošanās un informācijas plūsma = veiksmīga karjera jaunietim.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Apzinoties straujo tehnoloģiju attīstību laikmetu un lielo informāciju plūsmu sabiedrībā, zūd tiešs kontakts ar svarīgiem sabiedrotajiem ikviena jaunieša dzīvē, jo interneta vide sniedz daudz iespējas gan peļņas, gan attīstības ziņā. Taču, pēc kognitīvo sistēmu pieprasījuma, mūsu attīstība pieprasa arī emocionālo dzīves pusi, saskarsmē ar cilvēkiem, sabiedrību un kādu, kurš sekmē mūs izaugsmi daudz augstākā līmenī, tādējādi daloties gan savās zināšanās, gan arī saņemot tās no sabiedrotā. Priekšlikuma būtība sevī iekļauj darbošanos pie pedagogu kompetenču attīstību, zinot to ka tieši jauniem pedagogiem ir daudz vieglāk pielāgoties mūsdienīgās pasaules daudzveidībai, ir jāapzinās arī citu pedagogu pieredze un spēja, tādēļ tieši jaunieši var būt tie, kuri šīs kompetences gan radošuma, gan IT jomā spēs sniegt Latvijas skolu skolotājiem, kuriem rūp jauniešu izaugsme un zināšanu ieguve gan pamatskolas, gan vidusskolas posmā, kas ikvienam jaunietim ir svarīgs. Izglītojamiem jauniešim ir jāļauj piedalīties skolotāju ikdienas stundu satura izveidē, sniedzot savas zināšanas un savu intereses loku, lai izglītības process sekmētu darba augļus, kas vēlāk var kalpot par lielisku pieredzi jaunietim. Pamats šim darbības procesam var sākties ar skolas pašpārvalžu iesaistīšanos kompetenču attīstībā, sniedzot skolas skolotājiem pēcstundu vakarus, kas ir saistīt ar "brainstorm" starp skolēniem un skolotājiem, kur ieguvēji būs abas puses. Jāsaprot, ka jaunieši ir tie, kuri pieturoties mūsdienīgās pasaules attīstībā, savas kognitīvas funkcijas ir pacēluši daudz augstākā līmenī, pateicoties vieglai pielāgotīvai un vēlmei izzināt šo daudzveidīgo vidi. Sadarbība starp skolēnu un skolotāju ir būtiska, jo tas ir pamats ne vien vielas apguvē, bet arī veiksmīgas sadarbības svarīgums, lai skolēns būtu ieinteresēs stundas saturā un vēlmē izglītoties, nevis tādēļ, kas tas ir nepieciešams, bet tādēļ, ka bez tā viņš nevarēs pienācīgi attīstīt savas spējas un sasniegt nostādītās dzīves virsotnes.