Sociālo mediju satura kontrolēšana attiecībā pret sabiedrības maldināšanu kā arī jauniešu izglītošana par kritisko domāšanu
19BALSIS

Dairis Zitāns

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Teikas vidusskola

Idejas saturs

Līdz ar sociālo tīklu un un interneta lietotāju paaugstināšanos, ar vien populārāka mediju darba telpa kļūst sociālie tīkli un internets. Taču ir cilvēki, kuri izplata nepatiesas ziņas un, diemžēl, maldina tautu. Esmu pētījis, ka nav tāda likuma, kas attiektos uz publisku cilvēku apzinātas maldināšanas aizliegumu. Es uzskatu, ka Saeimai ir jāizdod jauni likumi vai jāveic grozījumi esošajos.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

6. Vērst Saeimas deputātu uzmanību uz jaunu likumu izdošanu vai grozījumu veikšanu esošajos likumos attiecībā pret sociālo mediju publisku un apzinātu cilvēku maldināšanu interneta vidē 7. Aicināt vecākus mājās diskutēt ar bērniem par viltus ziņām un personiskās informācijas izplatīšanu interneta vidē 8. Kritisko domāšanu iekļaut izglītības programmās 9. Veidot akcijas, reklāmas, izkārtnes sabiedriskās vietās, kas informē par nepatiesu ziņu izplatīšanos interneta vidē, kā tās atšķirt un kā no tām izvairīties