Atbildīga Latvijas mediju darbība
70BALSIS

Dina Soma

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Ik dienu naivi uzticamies mediju teiktajam, nemaz nepārbaudot viņu pausto informāciju. Bieži vien gadās, ka tā nemaz nav precīza. Lai to mainītu, ir jāmaina Latvijas mediju attieksme pret lasītājiem, kā arī lasītāju attieksme pret tiem. Aicinu Latvijas Saeimu rīkot pasākums, kas izglītotu Latvijas iedzīvotājus viltus ziņu atpazīšanā, kā arī veidot sarunas ar Latvijas medijiem par to kvalitāti.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

DEKLARĀCIJA par atbildīgu Latvijas mediju darbību Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka: 1) Latvijas Republikas Saeimai un Ministru kabinetam ir jāveido kvalitatīvas un abpusēja labuma nesošas sarunas ar Latvijas medijiem, ar mērķi - celt mediju vēlmi publicēt patiesas ziņas; 2) kvalitatīvi mediji spēj ieviest iedzīvotājos uzticību gan valstij, gan pašiem medijiem, kā arī ceļ mediju popularitāti; 3) Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta interesēs ir piedāvāt sadarbības Latvijas medijiem, ar nosacījumu, ka mediji publicēs drošticamu informāciju; 4) Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta mērķim ir jābūt piešķirt budžeta vietas žurnālistikas studijās, kas uzlabotu Latvijas mediju kvalitāti; 5) vairāk jākontrolē mediji, kuri periodiski publicē viltus ziņas; 6) jāsekmē mediju izpratne par atbildīgu darbību; 7) jāinformē mediji par citu cilvēku privātuma politiku un par pārdomātu un drošu privātās informācijas izplatīšanu; 8) Jāsekmē iedzīvotāju izpratne par mediju darbību, kas uzlabotu cilvēku kritisko domāšanu, tāpēc arī mediji būtu motivēti publicēt patiesas ziņas. 8. Jauniešu Saeima Latvijas Republikas Saeimas namā Rīgā 2018.gada 13.aprīlī