VEICINĀSIM JAUNIEŠU LĪDZDALĪBU POLITIKĀ! Radīsim paaudzi, kas NEliks valsts attīstībai stagnēt!
675BALSIS

Aelita Skromule

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Idejas saturs

Pēc CVK pētījuma par vēlētāju attieksmēm 12.Saeimas vēlēšanās, tieši jaunieši bija tā vecuma grupa, kura vēlēšanās piedalījās viskūtrāk! Mums ir jācīnās pret vienaldzību un jārada jauniešos- Latvijas nākotnes veidotājos- interese par valstī notiekošajiem procesiem, kā arī pozitīva attieksme pret politiku, jo tikai tādā veidā iespējams izbeigt valsts institūcijās esošo korupciju un krāpniecību!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Par lēmumu un likumu pieņemšanas procesiem krietni vairāk runāt skolās, pastiprināti iekļaut tematus par valsts politiku mācību procesā, mudināt rīkot arī skolas mēroga pasākumus, kas saprotamā valodā izklāstītu, kāpēc jaunietim ir jāiet balsot un ko viņa balss nozīmētu. 2. Par politiku, lēmumu un likumu pieņemšanu valstī ar jauniešiem runāt caur viņiem saprotamu, interesējošu prizmu, piemēram, liekot uzsvaru uz likumiem, kas tiešā veidā skartu jauniešus. Varētu izveidot kādu plaši izmantojamu uzskates materiālu, (piemēram, prezentāciju, infografiku ), kas jauniešiem saprotamā valodā izskaidrotu , kā darbojas likumu un lēmumu pieņemšanas mehānisms valstī.