Nodrošināta izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām.
87BALSIS

Lūcija Vaivode

Latgales vēlēšanu apgabals

Riebiņu novads

-- cita --

Idejas saturs

Latvijā ir ļoti mazs atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām. Ja bērns ir spējīgs mācīties, tad invaliditāte nedrīkst būt iemesls liegt apmeklēt skolu. Diemžēl Latvijā ļoti bieži notiek pretējais, skolas nav pietiekami labi sagatavotas un vieglākais variants skolai ir nevis risināt šo problēmu, bet gan "atkratīties" no šādiem bērniem. Tas nav pieļaujami un steidzami šī situācija ir jāatrisina!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Praksē nepieciešams ieviest atbalsta sistēmu bērniem ar īpašām vajadzībām. Izglītības iestādēm un pedagogiem jābūt informētiem kā rīkoties ar šādiem bērniem, jāsagatavojas, lai nerastos konfliktsituācijas. IR jānodrošina dažādi kursi, apmācības programmas, asistenti, psihologi gan pedagogiem, gan audzēkņiem, lai nenotiktu "izdegšana". Izglītības iestādei ir jābūt pieejamai bērniem ar dažāda veida invaliditāti. Sistēma steidzami ir jāuzlabo.