Jaunu un mūsdienīgu mācību metožu ieviešana izglītības iestādēs.
58BALSIS

Ralfs Bērzkalns

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Vecpiebalgas novads

Vecpiebalgas vidusskola

Idejas saturs

1. Pirmsskolās palielināt materiālo bāzi, kas sekmētu bērnu praktisko zināšanu attīstību. 2. Sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā ieviest mūsdienīgu materiālo bāzi, lai skolniekiem veicinātu interesi un labāku mācību satura apgūšanu. Skolotājam mācot mācību priekšmetu ir jāizmanto metodes, kas ieinteresē skolniekus mācīties attiecīgo mācību priekšmetu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

6) Sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā ieviest mūsdienīgu materiālo bāzi, lai skolniekiem veicinātu interesi un labāku mācību satura apgūšanu.