Mācību saturs, kas veicina latviskās identitātes saglabāšanu mūsdienu pārnacionālajā vidē.
52BALSIS

Edvarts Krusts

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Idejas saturs

Uzskatu, ka gan šīs, gan arī nākamās simtgades kontekstā nepieciešams skolās vairāk izglītot par latviešu tautas nacionālajām vērtībām un vēsturi - tātad jāveicina latviskās identitātes un dzīvesziņas saglabāšana mūsdienu pārnacionālajā vidē, lai mūsu kultūra dzīva pastāvētu arī nākamajā simtgadē. Turklāt no tās atkarīga Latvijas, kā nacionālas valsts pastāvēšana.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Iesaku deklarācijas 4.punktu izteikt šādā redakcijā - jāsekmē sadarbība un jāstiprina saites ar tautiešiem ārvalstīs stiprinot identitātes saglabāšanu pārnacionālajā valstu savienībā ar diasporas palīdzību ārvalstīs.