Latvijas nākotne ir laukos
117BALSIS

Elīza Gunta Millere

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Latvija agrāk bija pazīstama kā viena no spēcīgākajām lauksaimniecības produkcijas valstīm Eiropā un pasaulē. Kvalitāti esam saglabājuši, bet jauniešiem trūkst ne tikai iespēju laukos, bet arī saturīgas un mūsdienīgas agrārās izglītības iespēju, īpaši meitenēm. Atskatoties pagātē, Kaucmindes mājturības skolas atjaunošana būtu liels solis pretī jauniešu attīstībai laukos nākotnē.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Mēs, Eiropas jaunieši, esam atbildīgi par to, lai lauki būtu stiprākā un drosmīgākā Latvijas daļa.