Mūsdienīgi, motivējoši un iedvesmojoši pedagogi
84BALSIS

Ieva Strupa

Zemgales vēlēšanu apgabals

Vecumnieku novads

Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola

Idejas saturs

Problēma, ar kuru saskarās ikviens skolēns ikvienā skolā. Stundas, kurās tiek lasīta grāmata, pildīta darba burtnīca 40 minūšu garumā. Lai radītu interesi pret nodarbību un tēmu, nepieciešams meklēt risinājumus un iespējas, lai stundas būtu interesantas, produktīvas un neierastas. Aicinu Izglītības un zinātnes ministriju veidot seminārus skolotājiem, lai veicinātu motivēšanu un iedvesmošanu.